Vivian Berg
flickr:9123970060

Vivian er 26 år, og er frivillig i For en Grønnere Hverdag - Avdeling Wikifjord
Har en Bachelor i Miljø og naturressurser. Er fortsatt student, og holder på å ta Master.

Tilbake til ansatte:
fgh.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License