Ulike Utfordring Fiskeopdrett Kan Fore Til

I dei siste vekene har det vert mykje snakk om vannprøvene som er tatt i Wikifjord.

flickr:9023139284

DDT er eit svert giftig stoff som vart brukt ein del i landbruk men vart forbudt i Norge i 1970
DDT som kjem frå fiskeopdrett kjem svert mykje gjennom oljen i foret til fisken. Fore består av 35% olje.
Oljen er for å få fisken feitest fortest moglig. Mange Norske oppdrett motsette seg å rense oljen
Det er oppdrett selskap som jobber med saken se fiske mat
Kanskje clo ack bør vurder lignende tiltak?

Fosfor er ikkje farlig i seg selv og blir brukt mykje i jordbruk for betre plante vekst,
I fiskeoppdrett kjem det meste fra avføring frå fisken same med nitrogen.
Det som gjer store mengde opphoping av fosfor er farleg er at det kan føre til oppblomstring av giftige alger

Løysninger som er mulig, er å flytte fiskeoppdrett til sted med betre vannsirklasjoner se:
Utslipp av næringssalter fra fiskeoppdrett
Fiskeoppdrett og næringssalt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License