Referater Fra Generalforsamling

Om vi börjar med det första, föroreningarna.

- Vad jag tycker vi borde göra är att snabbt gå ut med detta i media, att vi har tagit tester, att de visar på problem med vattnet och att detta tycks ha stigit. Här bör det vidare påpekas att dessa tester är gjorda av utomstående (att det inte är vi som ”in house” har testat dem).

- Jag tycker också att formuleringen bör följa brevet som vi fått någotsånär. Att dessa resultat ännu inte är statistiskt säkerställda, men att forskaren som gjorde dem finner dem oroväckande. Och med detta så borde vi sätta press på att fler tester måste tas för att säkerställa att havet vårt inte förgiftas. Något vi också bör ta upp med media. Till frågan om varför detta sker så kan vi peka på flera möjligheter. Fiskodling är sedan tidigare känt för att leda till liknande siffror, kanske kan det vara värt att se över deras miljörutiner. Men sedan har även en sedan tidigare känd organisation, Clo-Ack etablerat sig i området, och denna har en mycket dålig historia när det kommer till sin miljöpåverkan.

Så till fråga två, om skadegörelsen.
- Anledningen till att vi bör gå ut med våra resultat snabbt är att få ut detta innan skadegörelsen kommer ut i media. Jag vet inte vem denne person som har kladdat på Clo-Acks sitt bygg är, eller om hon är medlem hos oss, men det är i vilket fall inte bra.
- Vad vi borde göra, tycker jag, är att sätta in en extra text om oss på hemsidan. Om vad vi gör och att det där även står att vi är en demokratisk organisation som arbetar inom lagen. Fast med bättre formulering. Samtidigt så kanske vi skall kontakta Clo-Ack per mail och förklara det samma. Och påpeka att detta givetvis inte är något som vi står bakom, men att vi inte kan stå till svar för var våra medlemmar (?) gör utanför vår verksamhet. Lika lite som att det är Clo-Acks fel om en av dess ansatta exempelvis kör för fort. Om det däremot är Clo-Acks fel att havet håller på att förorenas så är det något vi kommer att hålla dem ansvariga för.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License