Rebekka Samuelsson
104641618.jpg

Rebekka arbeider som frivillig hos FGH ved å dele ut flyers og ringe til folk for å få politisk støtte for å kunne bevare naturen.

fgh.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License