Nei Til Fiskeoppdrett

Vi i For en Grønnere Hverdag er opptatte av et rent nærmiljø, og en ren og frisk fjord!

Fiskeoppdrett har beviselig negativ effekt, både på naturressursene våre, og på menneskene som bor i Wikifjord.

Ulike utfordring fiskeopdrett kan føre til

Artikler angående fiskeoppdrett

24xgghk.jpg

I Halvårsrapporten om økonomi og utvikling i Wikifjorden, hevdes det at det ikke er økte verdier av giftstoffer i fjorden.
Med bakgrunn i dette har vi fått en uttalelse fra Anita Lauritzen, Forskningsleder Institutt for Marin Biologi ved Landbrukshøgskolen i Ås.
(Klikk bilde for å lese uttalelsen)

FGH2-1.pdf
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License