Gry Willmann
gry.png

Gry leder FGH - det har alltid vært hennes barndomsdrøm å hjelpe naturen og minske den negative innflytelse som hun og resten av verden har på den. Hun kjemper hardt o for å få spesielt forurensende firmaer og politikere stoppet.

CV for Gry

fgh.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License