Erik Karlsson
Erik%20Karlsson.png

Copywrite: Björn Karlsson 4 år.

Erik Karlsson har under de senaste åren arbetat som museumspedagog på Världskulturmuseet i Göteborg och som Sekreterare för
Miljöpartiet de Gröna i Göteborg. Vid sidan om har han även utfört en del miljöuppdrag för Rio Natur och Kulturkorporativ.
2015 så flyttade Erik med fru och två barn till Wikifjord för att börja ett nytt liv i vår vackra kommune.
Eriks erfarenheter som pedagog, sekreterare och miljöpolitiskt aktiv gör honom till en person som kan ta tillvara på och
kämpa för Wikifjords natur, om det så är i skolan eller i naturen (eller varför inte båda delarna samtidigt?)

It is not an investment if it is destroying the planet - Vandana Shiva

Eriks CV

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License